این گروه شامل لوازم و قطعات یدکی و مصرفی خودروی جک J5  در فروشگاه اینترنتی نیلاکا می باشد برای این خودرو میتوانید گروه کالاهای ذیل را بررسی و مقایسه نمایید.

سپر جلو ، سپر عقب ، جلو پنجره ، آینه جانبی ، چراغ جلو ، چراغ عقب ، سیستم چراغ شوی ، درب جانبی، درب عقب و صندوق درب موتور ، گلگیر ، شیشه جلو ، تیغه برف پاک کن ، لنت ترمز و دیسک ترمز، تسمه تایم ، تسمه دینام ، تسمه هیدرولیک ، تسمه کولر ، استارت و شارژ ، اگزوز ، کمک فنر و جلوبندی ، سیستم تهویه مطبوع ،  سیستم خنک کاری ، سیستم سوخت رسانی , سیستم فرمان , روغن موتور ، روغن گیربکس ، روغن ترمز , شمع ,فیلتر روغن ، فیلتر هوا ، فیلتر کابین ، فیلتر بنزین ، لوازم موتوری ، دیسک و صفحه کلاچ

آرم ستاره جلو پنجره جک J5

آرم ستاره جلو پنجره جک J5

شماره فنی

2803250U2010

قیمت : 28,000 تومان


قطعه آرم ستاره جلو پنجره جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت من..

آرم ستاره درب صندوق عقب جک J5

آرم ستاره درب صندوق عقب جک J5

شماره فنی

3904130U2010

قیمت : 28,000 تومان


قطعه آرم ستاره درب صندوق عقب جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیم..

آرم نوشته JAC درب صندوق عقب جک

آرم نوشته JAC درب صندوق عقب جک

شماره فنی

3904130U8160

قیمت : 21,500 تومان


قطعه آرم نوشته JAC درب صندوق عقب جک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قی..

آینه جانبی راست با تاشو برقی جک J5 اتوماتیک

آینه جانبی راست با تاشو برقی جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

8210200U7101

قیمت : 258,500 تومان


قطعه آینه جانبی راست با تاشو برقی جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید..

آینه جانبی راست با تاشو برقی جک J5 دستی

آینه جانبی راست با تاشو برقی جک J5 دستی

شماره فنی

8210200U7022

قیمت : 258,500 تومان


قطعه آینه جانبی راست با تاشو برقی جک J5 دستی از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سری..

آینه جانبی چپ با تاشو برقی جک J5 اتوماتیک

آینه جانبی چپ با تاشو برقی جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

8210100U7101

قیمت : 258,500 تومان


قطعه آینه جانبی چپ با تاشو برقی جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید س..

آینه جانبی چپ با تاشو برقی جک J5 دستی

آینه جانبی چپ با تاشو برقی جک J5 دستی

شماره فنی

8210100U7022

قیمت : 258,500 تومان


قطعه آینه جانبی چپ با تاشو برقی جک J5 دستی از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع ..

استارت جک J5 اتوماتیک

استارت جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

S1015L21153-00018

قیمت : 468,500 تومان


قطعه استارت جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب ..

استارت جک J5 دستی

استارت جک J5 دستی

شماره فنی

1043100GG010

قیمت : 423,000 تومان


قطعه استارت جک J5 دستی از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب بهره..

اهرم درب باز کن باک بنزین جک J5

اهرم درب باز کن باک بنزین جک J5

شماره فنی

1103130U8010

قیمت : 14,500 تومان


قطعه اهرم درب باز کن باک بنزین جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با ق..

ایربگ راننده جک J5 اتوماتیک

ایربگ راننده جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

3402020U7140

قیمت : 381,000 تومان


قطعه ایربگ راننده جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت ..

ایربگ راننده جک J5 دستی

ایربگ راننده جک J5 دستی

شماره فنی

3402120U7101

قیمت : 381,000 تومان


قطعه ایربگ راننده جک J5 دستی از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناس..

ایربگ سمت سرنشین جک J5

ایربگ سمت سرنشین جک J5

شماره فنی

5820020U7101

قیمت : 515,500 تومان


قطعه ایربگ سمت سرنشین جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب..

بازوی برف پاک کن جلو راست جک J5

بازوی برف پاک کن جلو راست جک J5

شماره فنی

5205400U7101

قیمت : 34,000 تومان


قطعه بازوی برف پاک کن جلو راست جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با ق..

بازوی برف پاک کن جلو چپ جک J5

بازوی برف پاک کن جلو چپ جک J5

شماره فنی

5205300U7101

قیمت : 34,000 تومان


قطعه بازوی برف پاک کن جلو چپ جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیم..

براکت سپر جلو راست جک J5

براکت سپر جلو راست جک J5

شماره فنی

2803180U7101

قیمت : 9,500 تومان


قطعه براکت سپر جلو راست جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت منا..

براکت سپر جلو چپ جک J5

براکت سپر جلو چپ جک J5

شماره فنی

2803170U7101

قیمت : 9,500 تومان


قطعه براکت سپر جلو چپ جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب..

براکت سپر عقب راست جک J5

براکت سپر عقب راست جک J5

شماره فنی

2804180U7101

قیمت : 22,000 تومان


قطعه براکت سپر عقب راست جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت منا..

براکت سپر عقب چپ جک J5

براکت سپر عقب چپ جک J5

شماره فنی

2804170U7101

قیمت : 22,000 تومان


قطعه براکت سپر عقب چپ جک J5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب..

بلبرینگ کلاچ جک J5 دستی

بلبرینگ کلاچ جک J5 دستی

شماره فنی

S1700L21069-40100

قیمت : 144,000 تومان


قطعه بلبرینگ کلاچ جک J5 دستی از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناس..

بوستر ترمز جک J5 اتوماتیک

بوستر ترمز جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

3500310U2080

قیمت : 298,000 تومان


قطعه بوستر ترمز جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت من..

بوستر ترمز جک J5 دستی

بوستر ترمز جک J5 دستی

شماره فنی

3500310U2010

قیمت : 234,500 تومان


قطعه بوستر ترمز جک J5 دستی از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب ..

تسمه تایم جک J5 اتوماتیک

تسمه تایم جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

S1021L21153-50019

قیمت : 321,500 تومان


قطعه تسمه تایم جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت منا..

تسمه دینام جک J5 اتوماتیک

تسمه دینام جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

S1043L21153-50005

قیمت : 32,000 تومان


قطعه تسمه دینام جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت من..

نمایش 1 تا 24 از 271 (12 صفحه)
این محصول در حال حاضر ناموجود است. نشانی ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم.