جستجو بر اساس خودرو

روغن موتور

این دسته بندی در فروشگاه اینترنتی نیلاکا شامل روغن موتورهای استفاده شده در موتور خودرو با انواع درجه های گرانروی می باشد.برای خرید روغن موتور مناسب برای خودرو خود به نکات زیر توجه کنید. • کیفیت روغن موتور:  این شاخص به صورت  ادامه ...

روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 4 لیتری

510,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

134,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

358,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 0W-20 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 0W-20 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

123,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 4 لیتری

467,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

100,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

123,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل XP مینرال 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل XP مینرال 4 لیتری

271,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل HP نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل HP نیمه سینتتیک 1 لیتری

91,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل XP مینرال 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل XP مینرال 5 لیتری

298,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن تاپ وان پاترول 4 سیلندر

حمل رایگان

کیت تعویض روغن تاپ وان پاترول 4 سیلندر

654,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 0W-40 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 0W-40 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

113,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 5W-50 SM مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-50 SM مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

123,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 5W-20 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-20 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

100,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 10W-30 SM مدل HP PLUS سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 10W-30 SM مدل HP PLUS سینتتیک 4 لیتری

284,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 5W-50 SM مدل EVOLUTION سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-50 SM مدل EVOLUTION سینتتیک 4 لیتری

467,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 15W-40 SM مدل XP مینرال 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 15W-40 SM مدل XP مینرال 4 لیتری

249,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور تاپ وان 5W-30 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل HP نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل HP نیمه سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور تاپ وان 5W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل XP مینرال 1 لیتری

روغن موتور تاپ وان 20W-50 SM مدل XP مینرال 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 15W-50 SM مدل HP نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور تاپ وان 15W-50 SM مدل HP نیمه سینتتیک 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 10W-60 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 10W-60 SN مدل EVOLUTION سینتتیک 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
کیت تعویض روغن تاپ وان پاترول 6 سیلندر

حمل رایگان

کیت تعویض روغن تاپ وان پاترول 6 سیلندر

ناموجود است
به من اطلاع بده
کیت تعویض روغن تاپ وان تویوتا کرولا 2008 تا 2013

حمل رایگان

کیت تعویض روغن تاپ وان تویوتا کرولا 2008 تا 2013

ناموجود است
به من اطلاع بده
کیت تعویض روغن تاپ وان تویوتا کمری گرند

حمل رایگان

کیت تعویض روغن تاپ وان تویوتا کمری گرند

ناموجود است
به من اطلاع بده
کیت تعویض روغن تاپ وان تویوتا کرولا 2001 تا 2007

حمل رایگان

کیت تعویض روغن تاپ وان تویوتا کرولا 2001 تا 2007

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور تاپ وان 15W-40 SM مدل XP مینرال 1 لیتری

روغن موتور تاپ وان 15W-40 SM مدل XP مینرال 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده

  توضیحات

  این دسته بندی در فروشگاه اینترنتی نیلاکا شامل روغن موتورهای استفاده شده در موتور خودرو با انواع درجه های گرانروی می باشد.

  برای خرید روغن موتور مناسب برای خودرو خود به نکات زیر توجه کنید. 

  کیفیت روغن موتور:  این شاخص به صورت   فاکتور API بر روی  بطری روغن موتور مشخص است. این شاخص بر اساس استاندارد های تعیین شده برای روغن موتورها هر چند سال یک بار بررسی و تجدید می شود استاندارد های موجود فعلی SJ/SL/SM/SN می باشد که SN در سال 2011 تدوین شده است و روغن موتور های تولید شده با آن دارای بالاترین استاندارد کیفی می باشند.

  شاخص گرانروی:  برای مثال این شاخص به صورت 10W-40 بر روی بطری روغن موتور مشخص است که نشان دهنده غلظت روغن موتور است. در این شاخص عدد قبل از w نشان دهنده شاخص غلظت روغن در زمان استارت در کمترین دما می باشد.  عدد دوم بعد از w نشان دهنده غلظت روغن موتور در زمان استارت در حداکثر دما می باشد لذا بازه دمایی بین این دو عدد مطابق با اعلام خودرو ساز و شرایط آب و هوایی تعیین کننده روغن موتور مناسب هر خودرو می باشد.

  نوع فرایند تولید:  این فاکتور به نوع فرایند تولید روغن موتور مربوط می شود  که به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

  1. روغن موتور مینرال: که بر پایه نفت خام است و بیشتر مناسب خودروهای قدیمی و کلاسیک است.

  2. روغن موتور نیمه سنتتیک: در این نوع روغن موتور برخی از ناخالصی های موجود در روغن در فرآیند تولید از آن گرفته می شود و برخی مکمل ها به آن اضافه می شود لذا روغن دارای پایداری بیشتری نسبت به روغن های مینرال می باشد

  3. روغن موتور تمام سنتتیک: در این نوع روغن موتور در فرآیند تولید ناخالصی های آن به طور کامل از روغن گرفته می شود و ساختار شیمیایی آن به گونه ای تقویت شده است که مقاومت بالا و روانکاری بهتری نسبت به بقیه روغن موتورها دارد. روغن موتورهای تمام سنتتیک مخصوص خودروهایی با موتورهایی با تکنولوژی پیشرفته می باشد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روغن موتور مطلب راهنمای انتخاب و خرید روغن موتور مناسب بر اساس نوع خودرو و شرایط آب و هوایی را مطالعه نمایید.


  پیگیری سفارش
  ثبت نام یادآوری رمز ورود خروج