جستجو بر اساس خودرو

روغن موتور

این دسته بندی در فروشگاه اینترنتی نیلاکا شامل روغن موتورهای استفاده شده در موتور خودرو با انواع درجه های گرانروی می باشد.برای خرید روغن موتور مناسب برای خودرو خود به نکات زیر توجه کنید. • کیفیت روغن موتور:  این شاخص به صورت  ادامه ...

روغن موتور بهران 10W-40 SL/CF مدل سوپر پیشتاز نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور بهران 10W-40 SL/CF مدل سوپر پیشتاز نیمه سینتتیک 4 لیتری

155,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور بهران رانا نیمه سینتتیک 10W-40 SM/CF حجم 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور بهران رانا نیمه سینتتیک 10W-40 SM/CF حجم 4 لیتری

236,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور الف 10w-40 SN مدل EVOLUTION 700 ST سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور الف 10w-40 SN مدل EVOLUTION 700 ST سینتتیک 4 لیتری

317,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور ادینول 10W-40 SN/CF نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور ادینول 10W-40 SN/CF نیمه سینتتیک 4 لیتری

268,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور کاسترول 10W-40 SM مدل Magnatec نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور کاسترول 10W-40 SM مدل Magnatec نیمه سینتتیک 4 لیتری

205,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور توتال 10W-40 SN/CF مدل Quartz 7000 سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور توتال 10W-40 SN/CF مدل Quartz 7000 سینتتیک 4 لیتری

317,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور بهران 10W-40 SL/CF مدل سوپر پیشتاز نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور بهران 10W-40 SL/CF مدل سوپر پیشتاز نیمه سینتتیک 1 لیتری

43,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور الف 10w-40 SN مدل EVOLUTION 700 ST سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور الف 10w-40 SN مدل EVOLUTION 700 ST سینتتیک 1 لیتری

89,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور توتال 10W-40 SN/CF مدل Quartz 7000 سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور توتال 10W-40 SN/CF مدل Quartz 7000 سینتتیک 5 لیتری

372,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور کاسترول 10W-40 SM مدل Magnatec نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور کاسترول 10W-40 SM مدل Magnatec نیمه سینتتیک 1 لیتری

67,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 4 لیتری

358,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SM مدل SUPER SILVER نیمه سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لوکینی 10W-40 SM مدل SUPER SILVER نیمه سینتتیک 5 لیتری

171,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور توتال 10W-40 SN/CF مدل Quartz 7000 سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور توتال 10W-40 SN/CF مدل Quartz 7000 سینتتیک 1 لیتری

89,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت حرفه ای تعویض روغن سمند EF7 و سورن

حمل رایگان

کیت حرفه ای تعویض روغن سمند EF7 و سورن

539,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SM مدل SUPER SILVER نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لوکینی 10W-40 SM مدل SUPER SILVER نیمه سینتتیک 4 لیتری

141,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن بهران تیبا

حمل رایگان

کیت تعویض روغن بهران تیبا

205,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SM مدل SUPER SILVER نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور لوکینی 10W-40 SM مدل SUPER SILVER نیمه سینتتیک 1 لیتری

37,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت اقتصادی تعویض روغن سمند EF7 و سورن

حمل رایگان

کیت اقتصادی تعویض روغن سمند EF7 و سورن

284,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور تاپ وان 10W-40 SN مدل HP PLUS نیمه سینتتیک 1 لیتری

100,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت حرفه ای تعویض روغن رنو ساندرو و ال90

حمل رایگان

کیت حرفه ای تعویض روغن رنو ساندرو و ال90

471,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت اقتصادی تعویض روغن رنو ساندرو و ال90

حمل رایگان

کیت اقتصادی تعویض روغن رنو ساندرو و ال90

263,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت اقتصادی تعویض روغن دنا

حمل رایگان

کیت اقتصادی تعویض روغن دنا

314,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SL مدل SILVER نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لوکینی 10W-40 SL مدل SILVER نیمه سینتتیک 4 لیتری

130,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت اقتصادی تعویض روغن پژو 206 TU5 قدیمی

حمل رایگان

کیت اقتصادی تعویض روغن پژو 206 TU5 قدیمی

226,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SL مدل SILVER نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور لوکینی 10W-40 SL مدل SILVER نیمه سینتتیک 1 لیتری

33,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن بهران لیفان 620 1800

حمل رایگان

کیت تعویض روغن بهران لیفان 620 1800

298,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن کاسترول تیبا

حمل رایگان

کیت تعویض روغن کاسترول تیبا

255,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لیکومولی 10W-40 SM مدل Super Touring High Tech نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لیکومولی 10W-40 SM مدل Super Touring High Tech نیمه سینتتیک 4 لیتری

185,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SN مدل ULTRA SILVER نیمه سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لوکینی 10W-40 SN مدل ULTRA SILVER نیمه سینتتیک 5 لیتری

197,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت اقتصادی تعویض روغن پژو 206 TU5 جدید

حمل رایگان

کیت اقتصادی تعویض روغن پژو 206 TU5 جدید

226,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SN مدل ULTRA SILVER نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لوکینی 10W-40 SN مدل ULTRA SILVER نیمه سینتتیک 4 لیتری

162,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن بهران لیفان 520 و 520I

حمل رایگان

کیت تعویض روغن بهران لیفان 520 و 520I

248,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت حرفه ای تعویض روغن دنا

حمل رایگان

کیت حرفه ای تعویض روغن دنا

568,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لوکینی 10W-40 SN مدل ULTRA SILVER نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور لوکینی 10W-40 SN مدل ULTRA SILVER نیمه سینتتیک 1 لیتری

43,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن بهران لیفان 620 1600

حمل رایگان

کیت تعویض روغن بهران لیفان 620 1600

305,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک 4 لیتری

202,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن کاسترول ریو LS

حمل رایگان

کیت تعویض روغن کاسترول ریو LS

246,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت حرفه ای تعویض روغن پژو 206 TU5 جدید

حمل رایگان

کیت حرفه ای تعویض روغن پژو 206 TU5 جدید

387,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت اقتصادی تعویض روغن رانا

حمل رایگان

کیت اقتصادی تعویض روغن رانا

204,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت حرفه ای تعویض روغن رانا

حمل رایگان

کیت حرفه ای تعویض روغن رانا

384,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لیکومولی 10W-40 SM مدل Super Touring High Tech نیمه سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لیکومولی 10W-40 SM مدل Super Touring High Tech نیمه سینتتیک 5 لیتری

212,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت حرفه ای تعویض روغن پژو 206 TU5 قدیمی

حمل رایگان

کیت حرفه ای تعویض روغن پژو 206 TU5 قدیمی

388,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SM/CF نیمه سینتتیک 1 لیتری

60,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن توتال جک S5

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال جک S5

639,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن توتال سیتروئن زانتیا

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال سیتروئن زانتیا

493,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن توتال جک J5 اتوماتیک

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال جک J5 اتوماتیک

460,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن کاسترول لیفان ایکس 60

حمل رایگان

کیت تعویض روغن کاسترول لیفان ایکس 60

305,500 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن توتال لیفان ایکس 60

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال لیفان ایکس 60

417,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن مگان 1600 الف (ELF)

حمل رایگان

کیت تعویض روغن مگان 1600 الف (ELF)

450,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لیکومولی 10W-40 SN مدل Super Leichtlauf نیمه سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لیکومولی 10W-40 SN مدل Super Leichtlauf نیمه سینتتیک 5 لیتری

247,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لیکومولی 10W-40 SL مدل LEICHTLAUF تمام سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لیکومولی 10W-40 SL مدل LEICHTLAUF تمام سینتتیک 4 لیتری

162,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن توتال جک J5 دستی

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال جک J5 دستی

460,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور لیکومولی 10W-40 SL مدل LEICHTLAUF تمام سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور لیکومولی 10W-40 SL مدل LEICHTLAUF تمام سینتتیک 5 لیتری

199,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور آترود 10W-40 SL مدل Hi-Tech مینرال 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور آترود 10W-40 SL مدل Hi-Tech مینرال 4 لیتری

166,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن توتال لیفان 620 1800

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال لیفان 620 1800

460,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SL/CF نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SL/CF نیمه سینتتیک 4 لیتری

183,500 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SL/CF نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور پونته میلانو 10W-40 SL/CF نیمه سینتتیک 1 لیتری

55,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن مگان 2000 الف (ELF)

حمل رایگان

کیت تعویض روغن مگان 2000 الف (ELF)

555,000 تومان
مشاهده و خرید
کیت تعویض روغن توتال لیفان 620 1600

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال لیفان 620 1600

467,000 تومان
مشاهده و خرید
روغن موتور توتال 10W-40 SL مدل Quartz 7000 سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور توتال 10W-40 SL مدل Quartz 7000 سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور اسپیدی 10W-40 SM مدل پلاتینیوم سینتتیک 4 لیتری

روغن موتور اسپیدی 10W-40 SM مدل پلاتینیوم سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور ادینول 10W-40 SN/CF نیمه سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور ادینول 10W-40 SN/CF نیمه سینتتیک 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور بهران 10W-40 SN/CF مدل سوپر رانا نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور بهران 10W-40 SN/CF مدل سوپر رانا نیمه سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور توتال 10W-40 SL مدل Quartz 7000 سینتتیک 1 لیتری

روغن موتور توتال 10W-40 SL مدل Quartz 7000 سینتتیک 1 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور الف 10w-40 SN مدل EVOLUTION 700 ST سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور الف 10w-40 SN مدل EVOLUTION 700 ST سینتتیک 5 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور الف 10w-40 SL مدل EVOLUTION 700 ST نیمه سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور الف 10w-40 SL مدل EVOLUTION 700 ST نیمه سینتتیک 5 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور الف 10w-40 SL مدل EVOLUTION 700 ST نیمه سینتتیک 4 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور الف 10w-40 SL مدل EVOLUTION 700 ST نیمه سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور ایرانول 10W-40 SN مدل Ronia سینتتیک 5 لیتری

روغن موتور ایرانول 10W-40 SN مدل Ronia سینتتیک 5 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور توتال 10W-40 SL مدل Quartz 7000 سینتتیک 5 لیتری

حمل رایگان

روغن موتور توتال 10W-40 SL مدل Quartz 7000 سینتتیک 5 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور اسپیدی 10W-40 SL مدل سوپر پاور نیمه سینتتیک 4 لیتری

روغن موتور اسپیدی 10W-40 SL مدل سوپر پاور نیمه سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
کیت تعویض روغن توتال لیفان ایکس 50

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال لیفان ایکس 50

ناموجود است
به من اطلاع بده
کیت تعویض روغن بهران لیفان ایکس 50

حمل رایگان

کیت تعویض روغن بهران لیفان ایکس 50

ناموجود است
به من اطلاع بده
کیت تعویض روغن توتال لیفان 520 و 520I

حمل رایگان

کیت تعویض روغن توتال لیفان 520 و 520I

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور آترود 10W-40 SM مدل ATROMAN تمام سینتتیک 5 لیتری

روغن موتور آترود 10W-40 SM مدل ATROMAN تمام سینتتیک 5 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور ایرانول 10W-40 SL مدل RACING نیمه سینتتیک 4 لیتری

روغن موتور ایرانول 10W-40 SL مدل RACING نیمه سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور ایرانول 10W-40 SL مدل TETRA سینتتیک 4 لیتری

روغن موتور ایرانول 10W-40 SL مدل TETRA سینتتیک 4 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده
روغن موتور ایرانول 10W-40 SL مدل 206 نیمه سینتتیک 3.5 لیتری

روغن موتور ایرانول 10W-40 SL مدل 206 نیمه سینتتیک 3.5 لیتری

ناموجود است
به من اطلاع بده

  توضیحات

  این دسته بندی در فروشگاه اینترنتی نیلاکا شامل روغن موتورهای استفاده شده در موتور خودرو با انواع درجه های گرانروی می باشد.

  برای خرید روغن موتور مناسب برای خودرو خود به نکات زیر توجه کنید. 

  کیفیت روغن موتور:  این شاخص به صورت   فاکتور API بر روی  بطری روغن موتور مشخص است. این شاخص بر اساس استاندارد های تعیین شده برای روغن موتورها هر چند سال یک بار بررسی و تجدید می شود استاندارد های موجود فعلی SJ/SL/SM/SN می باشد که SN در سال 2011 تدوین شده است و روغن موتور های تولید شده با آن دارای بالاترین استاندارد کیفی می باشند.

  شاخص گرانروی:  برای مثال این شاخص به صورت 10W-40 بر روی بطری روغن موتور مشخص است که نشان دهنده غلظت روغن موتور است. در این شاخص عدد قبل از w نشان دهنده شاخص غلظت روغن در زمان استارت در کمترین دما می باشد.  عدد دوم بعد از w نشان دهنده غلظت روغن موتور در زمان استارت در حداکثر دما می باشد لذا بازه دمایی بین این دو عدد مطابق با اعلام خودرو ساز و شرایط آب و هوایی تعیین کننده روغن موتور مناسب هر خودرو می باشد.

  نوع فرایند تولید:  این فاکتور به نوع فرایند تولید روغن موتور مربوط می شود  که به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

  1. روغن موتور مینرال: که بر پایه نفت خام است و بیشتر مناسب خودروهای قدیمی و کلاسیک است.

  2. روغن موتور نیمه سنتتیک: در این نوع روغن موتور برخی از ناخالصی های موجود در روغن در فرآیند تولید از آن گرفته می شود و برخی مکمل ها به آن اضافه می شود لذا روغن دارای پایداری بیشتری نسبت به روغن های مینرال می باشد

  3. روغن موتور تمام سنتتیک: در این نوع روغن موتور در فرآیند تولید ناخالصی های آن به طور کامل از روغن گرفته می شود و ساختار شیمیایی آن به گونه ای تقویت شده است که مقاومت بالا و روانکاری بهتری نسبت به بقیه روغن موتورها دارد. روغن موتورهای تمام سنتتیک مخصوص خودروهایی با موتورهایی با تکنولوژی پیشرفته می باشد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روغن موتور مطلب راهنمای انتخاب و خرید روغن موتور مناسب بر اساس نوع خودرو و شرایط آب و هوایی را مطالعه نمایید.


  پیگیری سفارش
  ثبت نام یادآوری رمز ورود خروج