لنت ترمز عقب همانند لنت ترمز جلو نقش مهمی در متوقف کردن خودرو دارد. نزدیک به 40 درصد قدرت توقف خودرو از طربق لنت عقب حاصل می‌شود و این یعنی گرمای کمتر نسبت به لنت جلو و زمان تعویض دیرتر. 
هر چند که عملکرد لنت ترمز عقب نسبت به لنت ترمز جلو کمتر است و لی دیر یا زود این قطعه مصرفی می‌بایست تعویض شود. 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد لنت ترمز مطلب لنت ترمز - نحوه انتخاب و خرید را مطالعه نمایید. 

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا راوفور

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا راوفور

شماره فنی

46540-42010

قیمت : 75,600 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا راوفور از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا لندکرورز و لکسوس LX 570

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا لندکرورز و لکسوس LX 570

شماره فنی

46530-34010

قیمت : 92,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا لندکرورز و لکسوس LX 570 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا پرادو و اف جی کروزر

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا پرادو و اف جی کروزر

شماره فنی

46580-60060

قیمت : 111,600 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا پرادو و اف جی کروزر از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا پرادو و اف جی کروزر

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا پرادو و اف جی کروزر

شماره فنی

NIL-234-002

قیمت : 55,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا پرادو و اف جی کروزر از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کرولا

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کرولا

شماره فنی

46540-20080

قیمت : 86,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا کرولا از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری

شماره فنی

04495-06050

قیمت : 240,600 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا کمری از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری

شماره فنی

46540-06030

قیمت : 87,400 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا کمری از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری و لکسوس ES350

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری و لکسوس ES350

شماره فنی

46540-20070

قیمت : 83,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا کمری از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری و لکسوس ES350

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی تویوتا کمری و لکسوس ES350

شماره فنی

NIL-234-001

قیمت : 55,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب تویوتا کمری از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس ES 250 و ES 350

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس ES 250 و ES 350

شماره فنی

46540-33020

قیمت : 101,400 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس ES 250 و ES 350 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خر..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس GS و IS

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس GS و IS

شماره فنی

46530-30040

قیمت : 97,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس GS و IS از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس GS و IS

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس GS و IS

شماره فنی

46530-30021

قیمت : 79,800 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس GS و IS از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع ..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس IS 250 و IS 300

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس IS 250 و IS 300

شماره فنی

46530-30011

قیمت : 86,400 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس IS 250 و IS 300 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خر..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس LS 460 و LS 600

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس LS 460 و LS 600

شماره فنی

46530-50041

قیمت : 93,800 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس LS 460 و LS 600 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خر..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

شماره فنی

46540-48010

قیمت : 72,800 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس RX 350 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

شماره فنی

NIL-234-003

قیمت : 55,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس RX 350 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

شماره فنی

NIL-234-004

قیمت : 55,200 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس RX 350 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی لکسوس RX 350

شماره فنی

46540-48050

قیمت : 117,000 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب لکسوس RX 350 از محصولاتی تولیدی 234, 400 می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای I20

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای I20

شماره فنی

58350-1JA30

قیمت : 143,400 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب هیوندای I20 از محصولات تولیدی اصلی هیوندای (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آزرا

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آزرا

شماره فنی

58305-3LA00

قیمت : 251,400 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب هیوندای آزرا از محصولات تولیدی اصلی هیوندای (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از ی..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آزرا

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آزرا

شماره فنی

58305-3LA10

قیمت : 266,000 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب هیوندای آزرا از محصولات تولیدی اصلی هیوندای (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از ی..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آزرا گرنجور

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آزرا گرنجور

شماره فنی

58305-3QA00

قیمت : 245,000 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب هیوندای آزرا گرنجور از محصولات تولیدی اصلی هیوندای (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلا..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آوانته

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای آوانته

شماره فنی

58305-2DA10

قیمت : 253,000 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب هیوندای آوانته از محصولات تولیدی اصلی هیوندای (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از..

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای النترا

لنت ترمز دستی کفشکی عقب اصلی هیوندای النترا

شماره فنی

58350-3XA00

قیمت : 256,800 تومان


قطعه لنت ترمز دستی کفشکی عقب هیوندای النترا از محصولات تولیدی اصلی هیوندای (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از..

نمایش 1 تا 24 از 227 (10 صفحه)
این محصول در حال حاضر ناموجود است. نشانی ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم.