این دسته بندی در فروشگاه اینترنتی نیلاکا شامل تمامی سنسور اکسیژن های استفاده شده در خودرو اعم از سنسور روی موتور و روی اگزوز یا بالایی و پایینی می باشد
سنسور اکسیژن (روی منیفولد دود) ریو بسفیتس

سنسور اکسیژن (روی منیفولد دود) ریو بسفیتس

شماره فنی

SX2013

قیمت : 211,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن (روی منیفولد دود) ریو بسفیتس از محصولاتی تولیدی بسفیتس (BESFITS) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصلات گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از ی..

سنسور اکسیژن تویوتا

سنسور اکسیژن تویوتا

شماره فنی

89465-60330

قیمت : 514,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن تویوتا از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با ا..

سنسور اکسیژن جلو جک J5 اتوماتیک

سنسور اکسیژن جلو جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

S1044L21153-00008

قیمت : 270,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن جلو جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با ق..

سنسور اکسیژن جلو جک J5 دستی

سنسور اکسیژن جلو جک J5 دستی

شماره فنی

1026605GB01

قیمت : 206,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن جلو جک J5 دستی از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت ..

سنسور اکسیژن جلو جک S5

سنسور اکسیژن جلو جک S5

شماره فنی

1026605GB

قیمت : 241,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن جلو جک S5 از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب..

سنسور اکسیژن راست هیوندای توسان

سنسور اکسیژن راست هیوندای توسان

شماره فنی

39210-37523

قیمت : 175,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن راست هیوندای توسان از تولیدات اصلی هیوندای (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودر..

سنسور اکسیژن راست هیوندای توسان

سنسور اکسیژن راست هیوندای توسان

شماره فنی

39210-37513

قیمت : 457,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن راست هیوندای توسان از تولیدات اصلی هیوندای (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خود..

سنسور اکسیژن شماره 2 لکسوس RX350

سنسور اکسیژن شماره 2 لکسوس RX350

شماره فنی

89465-48220

قیمت : 676,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن شماره 2 لکسوس RX350 از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودر..

سنسور اکسیژن شماره 2 لکسوس RX350

سنسور اکسیژن شماره 2 لکسوس RX350

شماره فنی

89465-68050

قیمت : 514,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن شماره 2 لکسوس RX350 از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودر..

سنسور اکسیژن عقب جک

سنسور اکسیژن عقب جک

شماره فنی

1026605GD050

قیمت : 163,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن عقب جک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناسب به..

سنسور اکسیژن عقب جک J5 اتوماتیک

سنسور اکسیژن عقب جک J5 اتوماتیک

شماره فنی

1206100U2010

قیمت : 0 تومان


قطعه سنسور اکسیژن عقب جک J5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با ق..

سنسور اکسیژن عقب جک S5 اتوماتیک

سنسور اکسیژن عقب جک S5 اتوماتیک

شماره فنی

1026609GE

قیمت : 220,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن عقب جک S5 اتوماتیک از محصولاتی تولیدی جک (JAC) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با ق..

سنسور اکسیژن لکسوس RX350

سنسور اکسیژن لکسوس RX350

شماره فنی

89465-48110

قیمت : 543,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن لکسوس RX350 از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط..

سنسور اکسیژن لکسوس RX350

سنسور اکسیژن لکسوس RX350

شماره فنی

89465-48240

قیمت : 676,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن لکسوس RX350 از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط..

سنسور اکسیژن لیفان

سنسور اکسیژن لیفان

شماره فنی

S3612300

قیمت : 311,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن لیفان از محصولاتی تولیدی لیفان (LIFAN) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با قیمت مناس..

سنسور اکسیژن لیفان 520 و 520I

سنسور اکسیژن لیفان 520 و 520I

شماره فنی

LBA3612300B1

قیمت : 218,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن لیفان 520 و 520I از محصولاتی تولیدی لیفان (LIFAN) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و ب..

سنسور اکسیژن لیفان 620 1600CC

سنسور اکسیژن لیفان 620 1600CC

شماره فنی

L3612300B1

قیمت : 214,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن لیفان 620 1600CC از محصولاتی تولیدی لیفان (LIFAN) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و ب..

سنسور اکسیژن لیفان ایکس 50

سنسور اکسیژن لیفان ایکس 50

شماره فنی

A3612300

قیمت : 303,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن لیفان ایکس 50 از محصولاتی تولیدی لیفان (LIFAN) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلاکا از یک خرید سریع و با ق..

سنسور اکسیژن هیوندای

سنسور اکسیژن هیوندای

شماره فنی

39210-3C100

قیمت : 480,000 تومان


قطعه سنسور اکسیژن هیوندای از تولیدات اصلی هیوندای (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط ب..

سنسور اکسیژن هیوندای

سنسور اکسیژن هیوندای

شماره فنی

39210-3C400

قیمت : 340,500 تومان


قطعه سنسور اکسیژن هیوندای از تولیدات اصلی هیوندای (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با..

سنسوراکسیژن تویوتا

سنسوراکسیژن تویوتا

شماره فنی

89465-60370

قیمت : 517,000 تومان


قطعه سنسوراکسیژن تویوتا از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با ا..

سنسوراکسیژن تویوتا

سنسوراکسیژن تویوتا

شماره فنی

89465-60430

قیمت : 506,500 تومان


قطعه سنسوراکسیژن تویوتا از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با ای..

سنسوراکسیژن تویوتا

سنسوراکسیژن تویوتا

شماره فنی

89465-60320

قیمت : 543,000 تومان


قطعه سنسوراکسیژن تویوتا از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با ای..

سنسوراکسیژن تویوتا پرادو

سنسوراکسیژن تویوتا پرادو

شماره فنی

89465-35660

قیمت : 543,000 تومان


قطعه سنسوراکسیژن تویوتا پرادو از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط..

نمایش 1 تا 24 از 32 (2 صفحه)
این محصول در حال حاضر ناموجود است. نشانی ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم.