هنگام تغییر مسیر حرکت خودرو در چرخش به سمت راست و یا سمت چپ برای اطلاع سایر راننده ها از چراغ راهنما استفاده می شود. تعداد چراغ های راهنما در خودرو ها حداقل چهار عدد هستند، دو عدد از آن ها در قسمت جلوی خودرو و دوتای دیگر در قسمت عقب در روی بدنه نصب می شوند. 
برای افزایش توجه به تغییر مسیر خودرو چراغ های راهنما را به صورت چشمک زن طراحی شده‌اند و به همین منظور لامپ چراغ ها را به صورت منقطع روشن و خاموش می شود. عدسی یا تلق روی چراغ راهنما زرد رنگ است و در خودرو هایی که تلق چراغ از نوع بیرنگ و شفاف انتخاب شده باشد روی لامپ چراغ راهنما را با حباب زرد رنگ پوشش می دهند.
کاسه چراغ راهنما در بعضی از خودرو ها به صورت واحد و مستقل از سایر چراغ های روشنایی ساخته می شود و در تعدادی دیگر همراه با مجموعه چراغ های بزرگ جلو و یا عقب خودرو طراحی و در روی بدنه نصب می گردد. در برخی از خودرو ها از چراغ های راهنمای دیگری نیز استفاده می شود، که معمولاً در روی گلگیر ها و آینه های جانبی نصب می شوند و هم زمان با چراغ های راهنمای جلو و عقب روشن می گردند.
به دلیل اهمیت چراغ های راهنما و جایگاه ویژه آن در سیستم روشنایی خودرو، محل نصب چراغ ها در روی بدنه به گونه ای انتخاب می شود که کاملاً در معرض دید قرار گیرد. در تصویر دوم این چراغ ها، که روی بدنه (گل گیر) و داخل مجموعه چراغ های جلوی یک نوع خودرو طراحی و نصب شده اند، دیده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چراغ راهنما مطلب چراغ خودرو - بررسی ویژگی‌های چراغ جلو، چراغ عقب، چراغ مه شکن را مطالعه نمایید. 

راهنما رو گلگیر جلو چپ اصلی تویوتا و لکسوس

راهنما رو گلگیر جلو چپ اصلی تویوتا و لکسوس

شماره فنی

81731-20220

قیمت : 61,200 تومان


قطعه راهنما رو گلگیر جلو چپ تویوتا و لکسوس از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت..

قاب چراغ راهنمای جلو راست اصلی تویوتا اف جی کروزر

قاب چراغ راهنمای جلو راست اصلی تویوتا اف جی کروزر

شماره فنی

81131-35560

قیمت : 273,800 تومان


قطعه قاب چراغ راهنمای جلو راست تویوتا اف جی کروزر از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید ..

قاب چراغ راهنمای جلو چپ اصلی تویوتا اف جی کروزر

قاب چراغ راهنمای جلو چپ اصلی تویوتا اف جی کروزر

شماره فنی

81171-35550

قیمت : 270,400 تومان


قطعه قاب چراغ راهنمای جلو چپ تویوتا اف جی کروزر از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در..

چراغ راهنما بدون حباب سمت راننده پژو 405 جمع ساز

چراغ راهنما بدون حباب سمت راننده پژو 405 جمع ساز

شماره فنی

NIL10402011003

قیمت : 7,000 تومان


قطعه چراغ راهنما بدون حباب سمت راننده پژو 405 از تولیداتجمع سازتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتب..

چراغ راهنما بدون حباب سمت راننده پژو 405 مدرن

چراغ راهنما بدون حباب سمت راننده پژو 405 مدرن

شماره فنی

NIL10402019001

قیمت : 3,200 تومان


قطعه چراغ راهنما بدون حباب سمت راننده پژو 405 از تولیداتمدرنتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط ب..

چراغ راهنما بدون حباب سمت شاگرد پژو 405 جمع ساز

چراغ راهنما بدون حباب سمت شاگرد پژو 405 جمع ساز

شماره فنی

NIL10402011004

قیمت : 7,000 تومان


قطعه چراغ راهنما بدون حباب سمت شاگرد پژو 405 از تولیداتجمع سازتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط..

چراغ راهنما بدون حباب سمت شاگرد پژو 405 مدرن

چراغ راهنما بدون حباب سمت شاگرد پژو 405 مدرن

شماره فنی

NIL10402019002

قیمت : 3,200 تومان


قطعه چراغ راهنما بدون حباب سمت شاگرد پژو 405 از تولیداتمدرنتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با..

چراغ راهنما بغل سورن دینا پارت

چراغ راهنما بغل سورن دینا پارت

شماره فنی

1401015

قیمت : 0 تومان


قطعه چراغ راهنما بغل سورن از تولیداتدینا پارتتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با این کالا می..

چراغ راهنما بغل پژو 206 دینا پارت

چراغ راهنما بغل پژو 206 دینا پارت

شماره فنی

1605019

قیمت : 0 تومان


قطعه چراغ راهنما بغل پژو 206 از تولیداتدینا پارتتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با این کالا م..

چراغ راهنما بغل پژو 405 دینا پارت

چراغ راهنما بغل پژو 405 دینا پارت

شماره فنی

1205104

قیمت : 0 تومان


قطعه چراغ راهنما بغل پژو 405 از تولیداتدینا پارتتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با این کالا م..

چراغ راهنما بغل پژو دینا پارت

چراغ راهنما بغل پژو دینا پارت

شماره فنی

1205152

قیمت : 0 تومان


قطعه چراغ راهنما بغل پژو از تولیداتدینا پارتتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با این کالا می ت..

چراغ راهنما بغل پژو دینا پارت

چراغ راهنما بغل پژو دینا پارت

شماره فنی

1205051

قیمت : 0 تومان


قطعه چراغ راهنما بغل پژو از تولیداتدینا پارتتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با این کالا می ت..

چراغ راهنما جلو راست اصلی تویوتا لندکروزر

چراغ راهنما جلو راست اصلی تویوتا لندکروزر

شماره فنی

81511-60490

قیمت : 257,000 تومان


قطعه چراغ راهنما جلو راست تویوتا لندکروزر از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت ..

چراغ راهنما جلو چپ اصلی تویوتا لندکروزر

چراغ راهنما جلو چپ اصلی تویوتا لندکروزر

شماره فنی

81521-60360

قیمت : 266,800 تومان


قطعه چراغ راهنما جلو چپ تویوتا لندکروزر از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خو..

چراغ راهنما حباب دار سمت راننده پژو 405 جمع ساز

چراغ راهنما حباب دار سمت راننده پژو 405 جمع ساز

شماره فنی

NIL10402011001

قیمت : 12,400 تومان


قطعه چراغ راهنما حباب دار سمت راننده پژو 405 از تولیداتجمع سازتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط..

چراغ راهنما حباب دار سمت راننده پژو 405 مدرن

چراغ راهنما حباب دار سمت راننده پژو 405 مدرن

شماره فنی

NIL10402019003

قیمت : 3,400 تومان


قطعه چراغ راهنما حباب دار سمت راننده پژو 405 از تولیداتمدرنتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با..

چراغ راهنما حباب دار سمت شاگرد پژو 405 جمع ساز

چراغ راهنما حباب دار سمت شاگرد پژو 405 جمع ساز

شماره فنی

NIL10402011002

قیمت : 12,400 تومان


قطعه چراغ راهنما حباب دار سمت شاگرد پژو 405 از تولیداتجمع سازتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط ..

چراغ راهنما حباب دار سمت شاگرد پژو 405 مدرن

چراغ راهنما حباب دار سمت شاگرد پژو 405 مدرن

شماره فنی

NIL10402019004

قیمت : 3,400 تومان


قطعه چراغ راهنما حباب دار سمت شاگرد پژو 405 از تولیداتمدرنتوسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خودروی مرتبط با ..

چراغ راهنما راست اصلی تویوتا اف جی کروزر

چراغ راهنما راست اصلی تویوتا اف جی کروزر

شماره فنی

81131-35460

قیمت : 432,200 تومان


قطعه چراغ راهنما راست تویوتا اف جی کروزر از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در قسمت خ..

چراغ راهنما روی آینه بغل راست اصلی تویوتا

چراغ راهنما روی آینه بغل راست اصلی تویوتا

شماره فنی

81730-52100

قیمت : 86,400 تومان


قطعه چراغ راهنما روی آینه بغل راست اصلی تویوتا از تولیدات اصلی اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردی..

چراغ راهنما روی آینه بغل راست اصلی لکسوس RX350

چراغ راهنما روی آینه بغل راست اصلی لکسوس RX350

شماره فنی

81730-48020

قیمت : 386,400 تومان


قطعه چراغ راهنما روی آینه بغل راست لکسوس RX350 از تولیدات اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید در ..

چراغ راهنما روی آینه بغل چپ اصلی تویوتا

چراغ راهنما روی آینه بغل چپ اصلی تویوتا

شماره فنی

81740-52050

قیمت : 89,600 تومان


قطعه چراغ راهنما روی آینه بغل چپ اصلی تویوتا از تولیدات اصلی اصلی تویوتا (GENUINE)توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا و دریافت سریع کالا از یک خرید با کیفیت و قمیت مناسب بهره مند گردید ..

چراغ راهنما روی آینه جانبی راست اصلی تویوتا هایلوکس

چراغ راهنما روی آینه جانبی راست اصلی تویوتا هایلوکس

شماره فنی

81730-0K010

قیمت : 94,000 تومان


قطعه چراغ راهنما روی آینه جانبی راست تویوتا هایلوکس از محصولاتی تولیدی اصلی تویوتا (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط ن..

چراغ راهنما روی آینه جانبی راست اصلی تویوتا کمری

چراغ راهنما روی آینه جانبی راست اصلی تویوتا کمری

شماره فنی

81730-0D140

قیمت : 133,800 تومان


قطعه چراغ راهنما روی آینه جانبی راست تویوتا کمری از محصولاتی تولیدی اصلی تویوتا (GENUINE) می باشد که توسط فروشگاه اینترنتی نیلاکا به صورت فروش آنلاین ارائه می گردد شما می توانید با خرید آنلاین این کالا ضمن اطمینان از اصالت گارانتی شده کالا توسط نیلا..

نمایش 1 تا 24 از 67 (3 صفحه)
این محصول در حال حاضر ناموجود است. نشانی ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا محض موجود شدن به شما اطلاع دهیم.